Gildeledelsen

Gildemester: (Formand)
Tove Gadegaard
Lysåvej 5
8600 Silkeborg
tovegadegaard47@gmail.com
2494 8385
Kansler: (Sekretær)
Hanne Møller Andersen
Amaliegade 27, 1 04,
8600 Silkeborg
hmasilk@mail.tele.dk
8681 0314
Skatmester: (Kasserer)
Preben Gram Møller
Garvervej 21,
8600 Silkeborg
lpgm@city.dk
2640 1219
Faneherold
Steen Klercke
Mølledamsgade 3, 2-7,
8600 Silkeborg
steenklercke@gmail.com
2262 6217
Dørherold
Birgitte Pedersen
Tulipanvej 1.1 lejlighed 4,
8600 Silkeborg
Gustavsgade@hotmail.com
2660 7408