Gildeledelsen

Gildemester: (Formand)
Torben Lohse Friis
Nørreskov Bakke 29D
8600 Silkeborg
tlfriis@outlook.dk
4242 3996
Kansler: (Sekretær)
Tove Lolk-Uldall
Tøndervej 18
8600 Silkeborg
uldalloglolk@mail.dk
2124 0226
Skatmester: (Kasserer)
Preben Gram Møller
Garvervej 21,
8600 Silkeborg
grammoller@gmail.com
2640 1219
Faneherold
Niels Daugaard Pedersen
Papirfabrikken 11.1 st.th
8600 Silkeborg
a.n.daugaard@privat.dk
2262 6217
Dørherold
Birthe Oberthon Grønfeldt
Højmarksvænget 77
8600 Silkeborg
bofgro@gmail.com
2633 1477